Informacja dotycząca odbierania odpadów komunalnych w Gminie Borowie.

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Borowie, iż zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01.07.2013 r. Gmina przejmuje odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za opłaty ustalone przez Radę Gminy. Gmina przeprowadziła przetarg, w którym wyłoniła wykonawcę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Borowie. Spośród firm składających oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma EKO LIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08 – 400 Garwolin.
Ponadto informuję, iż firma EKO LIDER odbierać będzie odpady komunalne od mieszkańców Gminy Borowie w każdy pierwszy wtorek miesiąca.