KOMUNIKAT
Wójta Gminy Borowie
w sprawie obowiązku wymiany dowodów osobistych z powodu upływu daty ważności.

      Uprzejmie informuję, że niektórzy mieszkańcy naszej gminy posługują się nieważnymi dowodami osobistymi. Należy pamiętać, że co do zasady dowód osobisty ważny jest 10 lat od daty jego wydania. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, dowód osobisty ważny jest przez 5 lat. Osoby, którym dowód osobisty został wydany na czas nieoznaczony - nie muszą wymieniać dokumentu, gdyż jest on ważny.

       Data ważności dowodu osobistego umieszczona jest w prawym, dolnym rogu na stronie ze zdjęciem. Przypominam, że legitymowanie się nieważnym dowodem osobistym powoduje dla jego posiadacza utrudnienia w załatwianiu spraw urzędowych, gdyż taki dokument jest nieważny w obrocie prawnym. Aby wyeliminować niedogodności, proszę mieszkańców naszej gminy o sprawdzenie kiedy upływa termin ważności dowodu osobistego, a w razie upływu tego terminu o złożenie wniosku o jego wymianę.

       Przypominam, że o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. Wnioski o wymianę dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Gminy w biurze obsługi interesanta. Szczegółowe informacje w sprawach dowodów osobistych można również uzyskać drogą telefoniczną (25)6859070, (25)6859073 lub e-meilem: gmina@borowie.pl. Dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

       Uwaga. Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się już te odpisy.


                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                          mgr inż. Wiesław Gąska

Powrót