Ogłoszenie

       Urząd Gminy w Borowiu uprzejmie informuje, iż od dnia 28.02.2013 r. Gminne Składowisko Odpadów Stałych w miejscowości Słup Pierwszy jest zamknięte i znajduje się w trakcie rekultywacji.
W związku z powyższym zakazuje się wywozu na nie odpadów pod groźbą kary administracyjnej. Ponadto informuje się, iż firma EKO LIDER odbiera odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Borowie w zamian za opłaty ustalone przez Radę Gminy.