Informacja o przyjmowaniu wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest np. eternitu.

      Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Borowie, że w tut. Urzędzie są przyjmowane wnioski o przyznanie dotacji w 2011 r. na realizację przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w szczególności eternitu.
      Wszystkich zainteresowanych wymianą poszycia dachowego /eternitu/ w 2011 roku, prosi się o przybycie do Urzędu Gminy w Borowiu, pokój nr 12 w celu pobrania wniosku wraz z innymi dokumentami. Ponadto informuję, że wymiana pokrycia lub remontu dachu wymaga zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Garwolinie Wydział Budownictwa ul Stasica 15, a kopię zgłoszenia o zamiarze wykonywanych robót budowlanych należy dołączyć do wniosku. Datacja dotyczy: demontażu, transportu i utylizacji.
       Powyższy wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w tut. Urzędzie w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. Z uwagi na krótki okres otrzymania dotacji z WFOŚiGW proszę o terminowe składanie wniosków.
       Wszystkie informacje na temat składania wniosku można uzyskać pod nr tel. /025/ 685 90 70

pliki do pobrania
Wniosek o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia związanego z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Borowie wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do złożenia wniosku