Informacja o dofinansowaniu przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie"

Borowie, 26.10.2015 rok

Wójt Gminy Borowie informuje, że przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borowie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 14 587,00 zł ”.