Informacja o dofinansowaniu inwestycji pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m. Borowie – osiedle za szkołą"

Borowie, 30.05.2015 rok

Wójt Gminy Borowie informuje, że inwestycja pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w m. Borowie – osiedle za szkołą – dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 232 916,00 zł ”.