POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010


      Gminne Biuro Spisowe w Borowiu informuje, że na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o powszechnym spisie rolnym w 2010 (Dz.U. z 2009r. Nr 126, poz. 1040 w dniach od 1 września do 31 października 2010r. na terenie gminy Borowie zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny (PSR 2010).
      Będzie to pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane uzyskane z PSR 2010 umożliwią obiektywną ocenę sytuacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego.
      Wszystkie dane indywidualne (imię, nazwisko, PESEL, adres) uzyskane w trakcie spisu rolnego są objęte ścisłą tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do zbiorczych opracowań statystycznych.
      Powszechny Spis Rolny poprzedzony zostanie obchodem przedspisowym, który rozpocznie się 9 sierpnia i trwać będzie do 23 sierpnia 2010r.


      Na terenie gminy Borowie, zarówno obchód przedspisowy jak i spis rolny przeprowadzi 5 rachmistrzów spisowych. Każdy z rachmistrzów posiadać będzie legitymację wydaną przez Główny Urząd Statystyczny upoważniającą do wykonywania czynności spisowych na terenie gminy Borowie.
      Nadzór i koordynację spraw związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010 prowadzi powołane przez Wójta Gminy Borowie, Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Borowie przy ul. A. Sasimowskiego 2, tel. (25) 685-90-72.


Gminny Komisarz Spisowy
Wójt Gminy            
mgr inż. Wiesław Gąska