Informacja o uzyskanej dotacji z WFOŚiGW na budowę ścieżki ekologicznej w Słupie Pierwszym.

      Wójt Gminy Borowie informuje, że uzyskał dotację w wysokości 52 480,00 zł pochodzącą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na budowę ścieżki ekologicznej w miejscowości Słup Pierwszy, w sąsiedztwie zrekultywowanego składowiska odpadów. Zadanie wykonane zostanie przez Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z.o.o, ul Opaczewska 34/1 z Warszawy, w terminie do dnia 30.10.2015 r.
Całkowity koszt zadania stanowi kwotę w wysokości 70 800,00 zł.


Galeria zdjęć z przebiegu prac.