Informacja o spotkani na temat oferty zakupu i montażu kolektorów słonecznych.


      Zapraszam na spotkanie z przedstawicielami firmy „SUNMAX ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII”, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 roku o godzinie 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu. Tematem spotkania będzie przedstawienie oferty zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                     mgr inż. Wiesław GąskaPowrót