Informacja z zebrań wiejskich w gminie Borowie

 


Dobiegły końca zebrania wiejskie w gminie Borowie na których przeprowadzone zostały wybory sołtysów i rad sołeckich.  Wybory nie przyniosły większych zmian we władzach samorządów wsi. Zdecydowaną większość liderów wsi stanowią kobiety. W 19 sołectwach sołtysami zostało 11 kobiet. Najmłodszym sołtysem jest  Daniel Kalinowski, który ma lat 26 i mieszka we wsi Gózd. Najstarszym sołtysem po raz pierwszy wybranym we wsi Iwowe jest Tadeusz Świątek , który ma lat 64.

W sołectwie Iwowe, Chromin i Wilchta dokonano zmiany sołtysów, w dwóch pierwszych sołtysi nie ubiegali się o reelekcję. W 16 pozostałych sołectwach mieszkańcy powierzyli przywództwo wsi dotychczasowym, sprawdzonym ludziom.

Frekwencja na zebraniach wiejskich wynosiła od 6,3 % we wsi Borowie  do 30,9% we wsi Łętów.   Na zebraniach mieszkańcy poruszali sprawy związane z modernizacją dróg, świetlic wiejskich,  oświetlenia ulicznego a także budowy kanalizacji sanitarnej. 

 

Dane statystyczne nt. wyborów sołeckich w gminie Borowie.

Lp.

Miejscowość

Imię i nazwisko  sołtysa

Od kiedy pełni funkcję

Frekwencja

Uwagi

obecnych

Uprawnio-nych

%

1

Kamionka

Elżbieta Rybicka

08.03.2007r.

21

116

18,1

 

2

Chromin

Tomasz Metera

02.03.2015r.

32

295

10,84

Wojciech Siwek sołtys wsi w okresie 17.01.2007r. do 02.03.2015r.

3

Wilchta

Bogumiła Piętka

28.02.2015r.

56

208

26,9

Mirosław Bogusz sołtys wsi w okresie 11.12.1990r. do 28.02.2015r.

4

Łętów

Krystyna Mikulska

19.01.2011r.

43

139

30,9

 

5

Laliny

Maria Sabak

04.02.2003r.

22

217

10,1

 

6

Dudka

Krzysztof Kowalski

18.07.2007r.

45

164

27,4

 

7

Gościewicz

Artur Gasek

14.03.2007r.

39

153

25,5

 

8

Brzuskowola

Marek Piętka

28.01.2011r.

17

116

14,6

 

9

Nowa Brzuza

Małgorzata Kluska

05.02.2003r.

22

173

12,7

 

10

Stara Brzuza

Joanna Miszta

27.01.2011r.

14

112

12,5

 

11

Iwowe

Tadeusz Świątek

20.02.2015r.

63

474

13,3

Henryk  Jan Gołędowski sołtys wsi w okresie 02.02.1999r do 20.02.2015r.

12

Głosków

Halina Barcikowska

18.01.2011r.

85

529

16,0

 

13

Gózd

Daniel Kalinowski

12.02.2010r.

8

74

10,81

 

14

Łopacianka

Bożena Gaładyk

10.02.1999r.

18

194

9,27

 

15

Jaźwiny

Tomasz Witek

03.02.2003r.

37

235

15,74

 

16

Słup Drugi

Danuta Gac

18.02.1999r.

18

109

16,5

 

17

Słup Pierwszy

Ewa Wielgosz

09.02.2007r.

50

179

27,93

 

18

Filipówka

Leon Zawadka

28.01.2011r.

46

168

27,38

Leon Zawadka sołtys wsi w okresie 04.12.1990r. do 06.02.2003r.

19

Borowie

Krystyna Belkiewicz

13.03.2006r.

30

476

6,3