Inwestycje wykonane w 2003 roku

1. Utwardzono tłuczniem ponad 8 km dróg we wsiach:
Brzuskowola, Borowie, Filipówka, Głosków, Wilchta, Słup Drugi, w tym drogi w Łętowie i Iwowem o długości ponad 2 600 m w nawierzchni asfaltowej.
Ogólny koszt wyniósł: 338 875,80 zł, z czego na dwie drogi w kwocie 81 000 zł otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

2. Zakończono 3 etap budowy oświetlenia ulicznego we wsi Słup Pierwszy, a także dokonano wymiany oświetlenia ulicznego we wsi Głosków, Wilchta i Borowie.
Ogólny koszt 45 000 zł, z czego 12 000 zł - otrzymano z dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

3. W ramach pozyskanych środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie pozyskano środki na wybudowanie chodnika o długości 342 m wraz z dwoma zatokami autobusowymi.
Koszt zadania wyniósł 120 000 zł.

4. W ramach pozyskanych środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu dokonano wymiany okien i drzwi w Publicznym Gimnazjum za kwotę 86 381 zł.

5. Dokonano wymiany okien za kwotę 30 000 zł w zabytkowym budynku, w którym mieści się Urząd Gminy w Borowiu.

6. Kontynuowana była budowa świetlicy wiejskiej we wsi Wilchta, na co wydatkowano około 20 000 zł.

7. Prowadzono remonty świetlic i stołówek szkolnych. Zakupiono wyparzacze do naczyń.

8. Wykonano zmianę poszycia dachu na budynku domu nauczyciela w Iwowem, a także dokonano odłączenia instalacji centralnego ogrzewania mieszkań służbowych od budynku szkolnego w Głoskowie.

9. Zakupiono grunt pod oczyszczalnię ścieków o powierzchni 1 ha.