Inwestycje realizowane w 2005 roku

1. Rozpoczęto rozbudowę Publicznego Gimnazjum w Borowiu, wraz z robotami dodatkowymi.
Koszt inwestycji wynosi: 1198078,86 zł. Przewidywane zakończenie 30.01.2006 r. (Zdjęcie)

2. Wykonano termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwowem.
Koszt zadania: 111 140,07 zł. (Zdjęcie)

3. Wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Głoskowie wraz z remontem łazienek szkolnych.
Koszt zadania: 116 406,47 zł. (Zdjęcie)

4. Wykonano remont budynku Urzędu Gminy.
Koszt zadania: 67 909,81 zł.

5. Zakupiono 3 tys. ton grysu dolomitowego na drogi gminne w Iwowem, Słupie Drugim, Głoskowie i Jaźwinach.
Koszt zadania: 151 524,00 zł.

6. Rozpoczeto budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 100m3/d wraz z siecią kanalizacyjną o długości 10 473 mb i 232 szt. przyłączy o długości 4 669 mb.
Łączny koszt inwestycji wyniesie: 5 092 003,55 zł. (Zdjęcie)

7. Wymieniono otwory okienne w budynkach OSP w Nowej Brzuzie, Łopaciance, Lalinach.
Koszt zadania: 34 608,83 zł.

8. Wykonano modernizację dróg gminnych we wsi: Iwowe o długości 1 750 mb, Słupie Drugim o długości 2 650 mb i Wilchcie o długości 650 mb polegającą na utrwaleniu tłuczniem i emulsją asfaltową oraz wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze w miejscowości Jaźwiny o długości 2 180 mb.
Łączny koszt wykonanych robót: 732 922,57 zł. (Zdjęcie drogi w Jaźwinach) (Zdjęcie drogi w Iwowem)

9. Uruchomiono Gminne Centrum Informacji oraz Centrum Informacji Młodzieżowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.
Łączny koszt zadania: 80 122,00 zł. (Zdjęcie)

10. Założono szerokopasmowy Internet w budynkach GOK, Zespołu Oświatowego w Borowiu, Publicznej Szkole Podstawowej w Brzuskowoli, Publicznym Gimnazjum w Borowiu i w budynku Urzędu Gminy.
Koszt zadania: 5 500 zł.

11. Przeprowadzono termomodernizację budynku świetlicy we wsi Wilchta.
Koszt zadania: 24 068 zł. (Zdjęcie)

12. Przeprowadzono remont Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej polegającej na budowie windy dla osób niepełnosprawnych.
Koszt zadania: 113941,24 zł.

13. Rozpoczęto budowę chodnika w miejscowości Głosków o długości ponad 2 km.
Koszt inwestycji: 655 138,54 zł. (Zdjęcie)

14. Wykonano zmianę dachu na części budynku Publicznego Gimnazjum w Borowiu.
Koszt zadania: 28671 zł.

15. Przeprowadzono modernizację urządzeń oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej i części dróg powiatowych oraz dokonano wymiany części oświetlenia ulicznego we wsi Wilchta.
Łączny koszt zadania: 33 650 zł.

16. Wykonano zmianę poszycia dachu na budynku Lecznicy dla zwierząt w Iwowem.
Koszt zadania: 17 962 zł.

17. Wykonano częściową zmianę poszycia dachu na budynku OSP Brzuza.
Koszt zadania: 15 086 zł.

18. Zakupiono umundurowanie i wyposażenie dla strażaków z OSP: Iwowe, Laliny, Jaźwiny, Głosków, Chromin, Filipówka, Gościweicz, Borowie.
Łączny koszt zadania: 16 042,58zł.