Inwestycje planowane do realizacji w 2006 roku.

 1. Budowa oczyszczalni ścieków w Borowiu wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Borowiu, Nowej Brzuzie i Starej Brzuzie – kontynuacja zadania z 2005 r. (Galeria zdjęć)

 2. Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Borowiu – kontynuacja zadania z 2005 roku. (Galeria zdjęć)

 3. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu. (Galeria zdjęć)

 4. Modernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy – kontynuacja zadania.

 5. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli. (Galeria zdjęć)

 6. Remont kapitalny Sali widowiskowej i sceny letniej w GOK w Borowiu. (Galeria zdjęć)

 7. Wyposażenie w meble rozbudowanej części Publicznego Gimnazjum w Borowiu.

 8. Wykonanie prac remontowych w strażnicy OSP w Borowiu.

 9. Zakup strojów ludowych dla zespołów ludowych "Iwowianki", "Lalinianki"
  i "Chrominianki". (Galeria zdjęć)

 10. Modernizacja dróg gminnych w Gościewiczu, Dudce, Brzuskowoli, Lalinach
  i Głoskowie.
  (Galeria zdjęć - Budowa drogi w Gościewiczu)
  (Galeria zdjęć - Budowa drogi w Dudce)
  (Galeria zdjęć - Budowa drogi w Lalinach)
  (Galeria zdjęć - Budowa drogi w Głoskowie)

 11. Wykonanie podbudowy dróg gminnych z tłucznia (około 3 km).

 12. Termomodernizacja budynku OSP w Głoskowie.

 13. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali sportowej przy ZS w Głoskowie.

 14. Przeprowadzenie kapitalnego remontu kuchni w szkołach w Głoskowie i w Borowiu.

 15. Zakup samochodu przystosowanego do przewożenia osób niepełnosprawnych.

 16. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Borowiu. (Galeria zdjęć)

 17. Budowa linii oświetleniowej przy ul. Garwolińskiej w Borowiu.

 18. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Garwolińskiej w Borowiu.