Inwestycje realizowane w 2007 roku.

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowiu, Nowej Brzuzie i Starej Brzuzie - kontynuacja zadania z 2006 roku.
 2. Opracowanie projektu sieci kanalizacji w miejscowościach:
  - Etap I Chromin, Łopacianka, Laliny, Iwowe
  - Etap II Głosków, Wilchta, Łętów, Dudka, Kamionka
  - Etap III Słup Pierwszy, Słup Drugi, Gózd, Jaźwiny
  - Etap IV Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz
 3. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Borowiu - kontynuacja zadania z 2006 roku.
  (Galeria zdjęć budowy hali w 2006 roku)
  (Galeria zdjęć budowy hali w 2007 roku)
 4. Modernizacja dróg gminnych w Iwowem o łącznej długości 3020mb polegającej na wykonaniu podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5cm. (Galeria zdjęć)
 5. Remont kapitalny kuchni wraz z zapleczem w Zespole Szkół w Głoskowie. (Galeria zdjęć)
 6. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 przy ul. Garwolińskiej w Borowiu o długości 818mb i szerokości 3,5m.
 7. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi krajowej nr 76 przy ul. Garwolińskiej w Borowiu.
 8. Opracowanie projektu modernizacji zabytkowego dworku w Borowiu (obecnie siedziba Urzędu Gminy) wraz z zagospodarowaniem otaczającego parku. (Galeria zdjęć)