JUBILEUSZ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ ZESPOŁU LUDOWEGO "LALINIANKI"

Korzeni polskiej kultury i tożsamości narodowej trzeba szukać przede wszystkim wśród wiejskich chat. To nasze wspólne dziedzictwo, które warto lepiej poznać. Rdzenne śpiewy, stroje, obrzędy i zwyczaje poszczególnych regionów, urzekają swoją autentycznością, autentyzmem i żywotnością. Jednak aby właściwie ukazać bogactwo polskiego folkloru nie wystarczy sam entuzjazm tylko ciężka praca.

W dniu 25 lipca 2015 roku Zespół Ludowy „Lalinianki” świętował jubileusz swojej twórczości artystycznej. Z tej okazji odbyła się niezwykle wyjątkowa uroczystość rozpoczęta mszą świętą w intencji członków zespołu i mieszkańców wsi Laliny, celebrowaną przez proboszcza parafii Borowie ks. Dariusza Parafiniuka w asyście wikariusza parafii Borowie ks. Marcina Gnyszki,. Na uroczystość przybyli liczni goście, a wśród nich między innymi: Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka, Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski, Wójt Gminy Latowicz Bogdan Świątek-Górski, Kierownik Sekcji „Etnografia i Teatr Obrzędowy” Wanda Księżopolska, Kustosz Regionalnej Izby w Łysomicach Adam Kozłowski, Wieloletni Dyrektor GOK w Borowiu Bohdan Babik. Jubilaci zaprezentowali swój dorobek artystyczny. Nie zabrakło utworów regionalnych i kompozycji własnych. Występ artystów spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Po części artystycznej przyszedł czas na liczne gratulacje i podziękowania. „Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja, aby podkreślić, że w okresie działalności Zespół „Lalinianki” wniósł wielki wkład w rozwój życia kulturalnego oraz muzycznego powiatu Garwolińskiego”, podsumowała Poseł na Sejm RP Stanisława Prządka. Słowa uznania przekazał Poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak „Jesteście Państwo współczesnym autorytetem, wierni lokalnej tradycji i kulturze”. Działalność zespołu wydatnie przyczyniła się do promocji gminy Borowie i powiatu garwolińskiego. Za działalność tę „Lalinianki” otrzymały tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego” w dziedzinie „Kultura i Sztuka”. Starosta Powiatu Garwolińskiego Marek Chciałowski dodał, że „bogactwo powiatu tworzą ludzie tu mieszkający. Chciałbym, aby wiele miejscowości brało przykład z Lalin, bo przyszłość można budować na dobrych podwalinach tradycji”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Borowie Wiesław Gąska „Z okazji Jubileuszu Twórczości Artystycznej, składamy gratulacje i wyrazy uznania. Dziękujemy za kultywowanie tradycji ludowych oraz promowanie gminy na festiwalach, przeglądach regionalnych i innych uroczystościach. Życzymy twórczego rozwoju zespołu oraz dalszych sukcesów. Niech ta społeczna działalność przynosi Wam satysfakcję i uznanie wśród społeczności.” Życzenia dalszej owocnej twórczości Jubilatom złożyli: Wójt Gminy Latowicz, Kustosz Regionalnej Izby w Łysomicach, dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, koleżanki i koledzy z zespołów ludowych. Po części oficjalnej przyszedł czas na zwiedzanie Izby Regionalnej oraz wpis pamiątkowy do kroniki. Na wszystkich zebranych czekał pyszny poczęstunek i zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu „Polopiryna”.

Galeria zdjęć
Powrót