Informacja dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski
o dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych.

      Wójt Gminy Borowie informuje, że wniosek Gminy Borowie o dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych złożony wspólnie z Miastem i Gminą Pilawa do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został umieszczony na miejscu 45 listy rankingowej wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, jednak z powodu wyczerpania limitu środków finansowych jaki Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na powyższy konkurs, projekt nie otrzymał dofinansowania. Środki finansowe przeznaczone na powyższy konkurs wystarczyły jedynie dla pierwszych 16 projektów z listy rankingowej. Lista rankingowa dostępna tutaj

       W związku z powyższym wszyscy zainteresowani montażem kolektorów mogą skorzystać z dotacji udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szczegóły poniżej oraz na stronie www.wfosigw.pl
      Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił program propagujący odnawialne źródła energii. W ramach Programu m.in. osoby fizyczne mogą uzyskać do 15 000 PLN dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

    Kto może otrzymać dotację:
  1. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej posiadające:
    • prawo do dysponowania jednorodzinnym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym;
    • prawomocne pozwolenie na budowę budynku, na którym maja być zainstalowane kolektory słoneczne (w przypadku nowobudowanego budynku mieszkalnego)
  2. wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach mieszkalnych (wielorodzinnych)

      Termin naboru wniosków: 01.07.2011 do 30.11.2011r Nabór trwa do wyczerpania środków - decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku. Ilość środków przeznaczonych na program: 2 000 000 zł

Wysokość dofinansowania: Dotacja do 45 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta.

Szczegółowe informacje odnośnie programu oraz wymaganych dokumentów znajdą państwo na stronie internetowej www.wfosigw.pl w zakładce aktualności › obsługa beneficjentów ›nabory wniosków w ramach programów lub pod nr tel. (22) 853 53 21 a także w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach pod nr tel. (25) 644 54 21.

Powrót