KOMUNIKAT      Zabrania się kąpieli w następujących zbiornikach wodnych: staw nr 1 w Borowiu, staw nr 2 w Borowiu oraz na tzw. „gliniankach” w Głoskowie.