Informacja o konkursie pod hasłem "Gmina Borowie - wczoraj i dziś"

      

Wójt Gminy Borowie,
Przewodnicząca Rady Gminy
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu
ogłaszają konkurs
pod hasłem „Gmina Borowie – wczoraj i dziś”.

25 lat istnienia odrodzonego samorządu gminy Borowie to dobra okazja do zainteresowania mieszkańców wydarzeniami minionych lat i zmianami, jakie zaszły w gminie Borowie w okresie od 1990 do 2015 roku. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, obecnie zamieszkałych na terenie gminy Borowie a także tych wszystkich, którzy w tych latach byli mieszkańcami gminy. Prace oceniane będą w kategorii:
1) do 13 roku życia włącznie,
2) od 14 do 18 roku życia włącznie,
3) powyżej 18 roku życia.

Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie najważniejszych zmian w gminie Borowie w minionym 25 - leciu, mających duży wpływ na rozwój społeczno - gospodarczy i kulturalny gminy. Praca winna stanowić całościowy obraz zmian w gminie w tym okresie we wszystkich dziedzinach życia. Prace konkursowe mogą być wykonane w formie prac fotograficznych (albumy), prezentacji multimedialne i filmów i powinny być złożone do 20 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu. Ogłoszenie wyników Konkursu i nagrodzenie zwycięzców w każdej kategorii nastąpi w podanym wcześniej terminie. Nagrody dla zwycięzców ufundują wójt gminy Wiesław Gąska, przewodnicząca rady Alicja Szaniawska i Gminny Ośrodek Kultury.                                                                                                    Wójt Gminy
                                                                                              (-)Wiesław Gąska

Powrót