UWAGA !  KONKURS !!!

DYREKTORZY  I  NAUCZYCIELE  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

I  GIMNAZJÓW 

Z  GMINY  BOROWIE

 

         Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu organizuje  konkurs plastyczny  pod  hasłem:

                                                                            
” Rosnę zdrowo, bo nie ulegam nałogom”,

 

w trzech kategoriach wiekowych:

 

- klasy I-III;

- klasy IV-VI;

- gimnazjum.

 

Prace należy wykonać dowolną techniką plastyczną w formacie A3.

Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wyróżnione prace będą wyeksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu.

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego

 

„Rosnę  zdrowo, bo  nie  ulegam  nałogom”.

 

I.                  Organizator:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowiu.

II.               Cel konkursu:

- Przeciwdziałanie rozszerzaniu się alkoholizmu, narkomanii, przemocy oraz innych zjawisk patologicznych wśród młodzieży.

III.           Uczestnicy:

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum;

- kategorie wiekowe: kl. I-III, IV-VI, gimnazjum.

            IV.            Warunki konkursu:

a)    Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:

- szkolny;

- gminny.

b) przedmiotem oceny będzie samodzielnie  wykonany przez uczestnika konkursu jeden plakat w formacie A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane), w dowolnej technice plastycznej (także grafika komputerowa).

             c) praca powinna być opisana – imię i nazwisko, klasa nazwa szkoły.

            d) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i ekspozycji wykonanych prac.

               V.            Ocena:

- na etapie szkolnym – komisja powołana przez dyrektora szkoły wytypuje po 3 najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.

- na etapie gminnym –Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod przewodnictwem pani Marzeny Nowak – Przewodniczącej Komisji, wytypuje po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej.

            VI.            Nagrody:

- za najlepsze trzy plakaty w każdej kategorii wiekowej laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

        VII.            Prace plastyczne – plakaty, prosimy składać do p. Małgorzaty Sałasińskiej – Szkoła Podstawowa w Borowiu, do dnia 27 XI 2009r.