Sołectwo Filipówka otrzymało nagrodę specjalną PZU

       W sobotę 22 marca 2014 roku w Siedlcach, podczas uroczystej gali finałowej konkursu „O Wawrzyn – najbardziej aktywne i bezpieczne sołectwo z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”, sołectwo Filipówka z gm. Borowie otrzymało nagrodę specjalną PZU dla sołectw wyróżniających się pod względem bezpieczeństwa.

       Konkurs został zorganizowany z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego oraz posła na Sejm RP Krzysztofa Borkowskiego przy współudziale Metro Promotion Sp. z o.o. Prowadzący galę przypomnieli, że celem konkursu jest wspieranie i promowanie aktywnych sołtysów, szczególnie zaangażowanych w pracę dla lokalnych społeczności oraz prezentacja dobrze zorganizowanych i bezpiecznie funkcjonujących sołectw. Konkurs obejmował swym zasięgiem powiaty: garwoliński, łosicki, miński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: „Wawrzyn dla najaktywniejszego sołtysa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego” oraz „Wawrzyn dla najbardziej aktywnego i bezpiecznego sołectwa z subregionu siedlecko-ostrołęckiego”. Europoseł Jarosław Kalinowski wyjaśnił gościom gali, że nazwa konkursu wzięła się od drugiego imienia jednego z organizatorów – Krzysztofa Wawrzyńca Borkowskiego.

       Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele organizatorów konkursu, jego partnerzy, sponsorzy oraz patroni medialni, analizowała 44 zgłoszenia w kategorii aktywnych i bezpiecznych sołectw oraz 48 kandydatur aktywnych sołtysów. W tej drugiej kategorii bezapelacyjnie zwyciężył Zenon Bodys – sołtys z 42-letnim stażem w miejscowości Niwiski w gminie Mokobody (powiat siedlecki). W drugiej kategorii zwyciężyło sołectwo Barcice w gminie Somianka (powiat wyszkowski). W obu kategoriach przyznano wyróżnienia. Nagrodę specjalną PZU dla sołectw wyróżniających się pod względem bezpieczeństwa otrzymało sołectwo Filipówka w gminie Borowie (powiat garwoliński). Na ręce sołtysa Leona Zawadki i mieszkanki nagrodzonej miejscowości radnej gminy Borowie Elżbiety Osiak trafił czek na kwotę 5 tys. zł. Oboje zgodnie stwierdzili, że wyróżnienie jest efektem zaangażowania i wspólnych działań, które sprawiają, że niewielkie sołectwo stale się rozwija, a jego mieszkańcy mogą czuć się w nim bezpiecznie. Elżbieta Osiak dodała, że sołtys wsi jest dla wszystkich mieszkańców wzorem do naśladowania i osobą, która zachęca do działania oraz te działania koordynuje. W reprezentacji wyróżnionej miejscowości znaleźli się także członek rady sołeckiej Grzegorz Baran i radny powiatowy Adam Zboina. Towarzyszyli im wójt gminy Borowie Wiesław Gąska.

       Organizatorzy konkursu europoseł Jarosław Kalinowski oraz poseł Krzysztof Borkowski podczas swoich przemówień kilkakrotnie podkreślali, że polska wieś bardzo się zmienia. Świadczą o tym prowadzone inwestycje, działania lokalnych społeczności i aktywność sołtysów i sołectw. Nagradzanie ich i pokazywanie efektów ich działań motywuje do pracy innych. Podczas gali europoseł wspominał także o przypadającej na 2014 rok 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, która także wpłynęła bardzo pozytywnie na polską wieś i jej rozwój. Aktywności sołtysom i sołectwom gratulowała członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Ewa Orzełowska.

       Galę uświetnił występ Zespołu Ludowego „Wach” z gm. Kadzidła oraz koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.

Gratulujemy wyróżnienia i nagrody.

(źródło: egarwolin.pl)

Galeria zdjęć



Powrót