Konsultacje społeczne dot. rozbudowy przez TP S.A. infrastruktury telekomunikacyjnej

      Szanowni mieszkańcy Gminy Borowie,
w 2011 roku w ramach porozumienia Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej powstała koncepcja modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej, m.in. na terenie Chromina i Brzuskowoli. Zgodnie z założeniami przewiduje ona budowę nowych węzłów sieci i zwiększenia dostępu do usług szerokopasmowych TP S.A dla wszystkich obecnych abonentów na terenie Gminy Borowie oraz rozbudowę sieci w rejonach nowego budownictwa gdzie infrastruktury telekomunikacyjnej jeszcze nie ma.

       W chwili obecnej prace te zostały wstrzymane z zaleceniem przeprowadzenia konsultacji społecznych. W związku z powyższym do 28 marca 2012 roku TP S.A. i UKE zbierać będą wnioski i uwagi płynące od mieszkańców i władz gminy. Na podstawie zainteresowania tym przedsięwzięciem odpowiednie władze podejmą decyzję o kontynuacji lub zaniechaniu inwestycji. W związku z powyższym zwracam się z prośbą do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej na niżej podane adresy mailowe:
komunikacja.inwestycje@telekomunikacja.pl oraz damian.gradzki@relacom.pl
Podając w temacie „konsultacje i identyfikator zadania”. Dla zadania Chromin SCR_963967 , dla zadania Brzuskowola SCR_1122607.

Pliki do pobrania: deklaracja

                                                                                                   Wójt Gminy
                                                                                          mgr inż. Wiesław Gąska