Rozstrzygnięcie konkursu "Przyjazna wieś" - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

      Uprzejmie informuję, że w lipcu 2011 roku przedstawiłem do konkursu projekt zrealizowany w gminie Borowie pod nazwą „ Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności i rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Borowie” . Projekt ten znalazł uznanie Kapituły Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Warszawie i zajął I miejsce w Regionalnym etapie konkursu „Przyjazna Wieś 2011”. W dniu 20 grudnia 2011 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie odbyła się uroczystość związana z wręczeniem nagród. Projekt przedstawiony przez Gminę Borowie zajął I miejsce w kategorii infrastruktura.
      Powyższy projekt jest innowacyjny w swoim rodzaju ponieważ zakłada kompleksową przebudowę układu komunikacyjnego we wsi Borowie poprzez budowę 14-stu ulic i parkingu, w tym budowę chodników i odwodnienia ulic zarówno systemem powierzchniowym jak i kanalizacyjnym. Możliwość zaprezentowania się w konkursie „Przyjazna Wieś” to z jednej strony możliwość pokazania społeczeństwu w jaki sposób można wykorzystywać środki unijne i zachęcać tym samym do śmiałego aplikowania o te środki, a z drugiej strony pokazuje jak w kompleksowy sposób w jednym projekcie można zrealizować duży zakres prac oczekiwanych przez społeczeństwo w środowisku wiejskim.
      Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej nie tylko na ziemi borowieckiej ale także na ziemi mazowieckiej można zauważyć ogromny skok w rozwoju szeroko pojętej infrastruktury realizowanej za unijne środki. Informują o tym ustawione tablice w pobliżu zrealizowanych inwestycji. Bez udziału tych środków samorząd Borowia nie byłby w stanie zrealizować tak wielu inwestycji i w tak krótkim czasie.