Program Operacyjny "Rozwój inicjatyw lokalnych" Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
      Wójt Gminy Borowie informuje, że Gmina Borowie pozyskała środki finansowe pochodzące od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 19 800 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji modernizacji zabytkowego budynku wraz z otoczeniem w Borowiu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”.