IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich


IV Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich stał się okazją do uroczystego wręczenia nagród w konkursie „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury, realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa mazowieckiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku. Laureatami konkursu zostali:źródło: http://www.mazovia.pl/