Kampania odpadowa - spoty radiowe i telewizyjne


      

Nie zaśmiecaj swojego sumienia!

      Spalasz śmieci za domem? Wywozisz je do lasu? Nie segregujesz?... To „grzech ekologiczny”! Rusza emisja spotów edukacyjnych w ramach największej dotąd kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska poświęconej wyrabianiu ekologicznych nawyków postępowania ze śmieciami.

Nie pal śmieci w domu


Segreguj śmieci


Stop dzikim wysypiskom

Odpady to obecnie jeden z najważniejszych problemów ekologicznych. W Polsce obowiązuje już nowoczesne prawo wzorowane na normach unijnych, dotyczące m.in. konieczności zbiórki zużytych baterii czy recyclingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z roku na rok podnoszone są wymagania dotyczące np. poziomów odzysku poszczególnych surowców czy recyclingu. Krok po kroku przygotowujemy się do osiągnięcia standardów, które inne kraje europejskie zdołały już wypracować, ratując się przed utonięciem w śmieciach.

Ale o skuteczności zmieniającego się prawa decyduje jego przestrzeganie i codzienne nawyki każdego z nas. Dbanie o środowisko nie jest zarezerwowane dla rządów. Każdy z nas codziennym zachowaniem ma wpływ na swoje otoczenie.

Dlatego w 2010 roku Ministerstwo Środowiska zachęca Polaków do świadomego i zgodnego z zasadami ekologii obchodzenia się ze śmieciami

Odpady to obecnie jedno z największych wyzwań środowiskowych. Wiele  udało się już osiągnąć, zmieniając prawo i dostosowując standardy, tu planujemy też dalsze zdecydowane działania, żeby kompleksowo uregulować cały sektor. Ale żeby przestać ciągnąć się w ogonie Europy, jeśli chodzi np. o odzyskiwanie surowców z odpadów czy recycling, potrzebujemy więcej edukacji i zmiany zachowań. Dlatego uruchamiamy największą dotychczas kampanię społeczną poświęconą temu tematowi
– podkreśla prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska.

Od jutra przez dwa kolejne miesiące będzie można oglądać w telewizji 3 spoty edukacyjne w dwóch wersjach 30 i 15 sekundowej. Filmiki nawiązują stylistyką do popularnych seriali z życia parafii i przedstawiają sytuacje, w których sympatyczny, choć surowy ksiądz uświadamia parafianom, że ich dotychczasowe codzienne postępowanie ze śmieciami to… „grzech ekologiczny".

Spoty edukacyjne „Nie zaśmiecaj swojego sumienia” będzie można oglądać w telewizji od 2 marca, a także słuchać w radiu, oraz oglądać w Internecie. Spoty są elementem całorocznej kampanii, w ramach której Ministerstwo Środowiska zrealizuje kampanię prasową, kampanię Internetową oraz kampanię ambientową.

Spoty kampanii „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”: http://www.youtube.com/MinSrodowiska

 

źródło: Portal Ministerstwa Środowiska RP
http://www.mos.gov.pl/kategoria/3070_kampania_odpadowa_spoty_radiowe_i_telewizyjne/