Zdecyduj o budowie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem

       Gmina Borowie przystąpiła do organizowanego przez firmę NIVEA Polska konkursu „100 placów zabaw na 100 lat NIVEA”. Firma NIVEA ufunduje 100 placów zabaw w 100 lokalizacjach w Polsce. NIVEA zobowiązuje się do sfinansowania zakupu i montażu urządzeń na terenach przygotowanych i udostępnionych przez samorządy lokalne oraz spółdzielnie mieszkaniowe pod budowę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własnością gminy. Gmina Borowie jako lokalizację placu zabaw wskazała teren przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem.
      Wybudowanie placu zabaw w danej gminie zależy wyłącznie od internetowego głosowania mieszkańców. Zwyciężą lokalizacje, które otrzymają największą liczbę głosów internautów. W głosowaniu na lokalizację zgłoszoną przez Gminę może wziąć udział każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Wystarczy od 6 czerwca 2011 r. zarejestrować się na stronie www.NIVEA.pl i zagłosować na wybraną przez siebie lokalizację w specjalnie do tego utworzonym serwisie. Głosować będzie można codziennie w okresie trwania konkursu do dnia 31 października 2011 r.
      Place zabaw będące nagrodami w konkursie będą miały powierzchnie około 250 m2 i składać się będą m.in. z dwóch wieloelementowych zestawów zabawowych, jednego elementu sprawnościowego, dwóch huśtawek, dwóch bujaków sprężynowych, jednej karuzeli, piaskownicy, jednego kosza na śmieci, jednej ławki oraz regulaminu.


Głosuj każdego dnia na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwowem !!!
Liczy się każdy głos !!!

Link do strony z głosowaniem: http://100latnivea.pl/glosowaniePowrót