OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Borowie informuje, iż odstępuje od ogłoszenia z dnia 07.09.2012 r w sprawie postępowania w formie Zapytania ofertowego na:
1. wykonanie usług doradczych w przygotowaniu projektu z działania 8.3 POIG,
2. opracowanie Analizy wykluczenia informatycznego w Gminie Borowie,
3. opracowanie Analizy finansowej do projektu z działania 8.3 POIG.

W związku z powyższym nie należy składać ofert na wykonanie powyższych usług.

 

Borowie, dnia 11.09.2012 r.

 

                                                                        mgr inż. Wiesław Gąska

    Wójt Gminy Borowie


 

 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Borowie