Ogłoszenie

      Niniejszym informuję, że w Urzędzie Gminy Borowie w okresie od 01.02.2013 roku do 28.02.2013 będzie prowadzony nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym.
Zgodnie z art. 90d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne jest ustalana na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm). i na dzień dzisiejszy nie może być większa niż 456 zł na osobę.


Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym.