Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach

Zarząd


CZŁONKOWIE OSPLICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
24

Posiadany sprzęt bojowy

Kronika OSP w Jaźwinach
     Ochotnicza Straż Pożarna założona została w Jaźwinach w 1925 roku. Organizatorami OSP byli:
   Gasek Piotr – ówczesny sołtys
   Baran Wojciech
   Baran Michał

     W latach 1925-32 funkcję Naczelnika Straży pełnił Edward Osiak, po odejściu do służby wojskowej E. Osiaka Naczelnikiem wybrany został Tadeusz Gasek. W tym okresie przystąpiono do budowy Remizy Strażackiej. Był to budynek z pustaków betonowych, kryty papą. Budowa została wykonana w czynie społecznym i tzw. „szarwarkiem” przez mieszkańców Jaźwin. Wykończenie i wyposażenie budynku trwało w latach 1933 – 39. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach w 1939 r. posiadała :

     Na okres okupacji działalność osp została zawieszona. Niemcy zabrali sikawkę. W 1944 roku Wojska Radzieckie wykorzystywały budynek Remizy do parowania oraz jako pralnię. W wyniku nadmiernego zawilgocenia budynek został zniszczony, groził zawaleniem i w 1954 roku został rozebrany.

Aktywną działalność rozpoczęła OSP w 1967 roku. Z udziałem Tadeusza Jaronia z Powiatowej Straży Pożarnej wybrano władze OSP:
   Tadeusz Kaliński – naczelnika
   Michał Baran – Prezes
   Baran Stanisław (s. Michała) – Skarbnik
   Tadeusz Gościej – członek
Po 4 latach wybrano nowy Zarząd:
   Bogdan Gasek – prezes
   Tadeusz Gościej – naczelnik
   Henryk Odziemczyk – skarbnik

     W 1972 roku OSP otrzymała samochód „Żuk” i motopompę M-800. Brak dokładnych notatek nie pozwala odtworzyć ile razy i w jakich akcjach brała udział OSP Jaźwiny Strażacy udzielali pomocy w wielu przypadkach losowych typu pożar budynku, pożar lasu i in. Jako przykłady podać można gaszenie pożaru w 1938 roku w Jaźwinach (spłonęło 6 budynków), czy udział w gaszeniu pożaru pociągu powstałego wskutek zderzenia pociągu osobowego z towarowym w 1977 roku. (materiały z historii OSP w Jaźwinach zostały przekazane przez wieloletniego sołtysa – Edwarda Kalińskiego).

Przebieg budowy Strażnicy Palny zbudowania w Jaźwinach budynku OSP pojawiły się w 1982 roku. Wtedy to powołany został Komitet Budowy w składzie:
   Tadeusz Gościej
   Edward Kalińskiego
   Tadeusz Baran
   Stanisław Baran
   Zenon Wojciechowski
   Jan Kordaś      Dużym wysiłkiem, ogromnym zaangażowaniem, pokonując wiele trudności i kłopotów Komitet doprowadził do zakończenie budowy. 10 lipca 1994 roku budynek Stażnicy OSP został uroczyście przekazany do użytku. Budynek ma powierzchnię użytkową 336 m2, kubarura – 2185 m3. Komitet Budowy Strażnicy spotkał się z dużym zrozumieniem i pomocą Urzędu Gminy w Borowiu. Szczególne są zasługi ówczesnego Wójta Gminy – Stefana Kaczyńskiego, który był nie tylko dysponentem środków finansowych, ale poczynając od lokalizacji i dokumentacji obiektu przez wszystkie lata budowy uczestniczył w niej służąc pomocą w załatwianiu materiałów, wykonawców i innych bieżących spraw. Skarbnik Urzędu Gminy – Teresa Kalińska prowadziła całą dokumentację finansową budowy (faktury, umowy, wynagrodzenia i.t.p.) Inspektor budowy Leszek Tomaszewski włożył dużo pracy w zakresie nadzoru, rozliczenia materiałów budowlanych i wszelkich fachowych zajęć. Bez fachowej pomocy pracowników Urzędu Gminy Komitet Budowy nie byłby w stanie sobie poradzić. Pomocy w wyposażeniu budynku w niezbędny sprzęt udzielił dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Bohdan Babik. Wymienić należy także szczególnie duże zaangażowanie mieszkańców Jaźwin. Najwięcej pracy w czasie budowy włożyli: Tadeusz Gościej, Tadeusz Baran, Jan Kordaś, Ignacy Osiak-Kusio, Jerzy Stułka, Edward Kaliński, Maciej Baran, Krzysztof Barej, Andrzej Rogala, Zenon Wojciechowski, Tomasz Reda, Ryszard Kaliński, Bogdan Przybysz, Krzysztof Płatek, Andrzej Domaszczyński, Marek Baran.
W dniu 9 lipca 1994 roku w budynku Strażnicy została odprawiona Msza Święta. Proboszcz parafii Borowie ksiądz Jan Borkowski dokonał poświęcenia budynku.
W 1988 roku wybrano Zarząd w następującym składzie:
   Prezes – Zenon Wojciechowski
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Gospodarz – Mieczysław Kaczmarczyk

   Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Edward Kaliński
   Przybysz Bogdan
   Andrzej Domaszczyński

     W owym czasie działała sekcja drużyny młodzieżowej do której należeli: Odziemczyk Filip, Kaliński Tadeusz s. Edwarda, Witek Andrzej, Kordaś Marcin, Baran Cezary, Kaczmarczyk Piotr, Paziak Zbigniew, Baran Maciej, Baraniecki Włodzimierz. Drużyna stała się naturalnym odnowieniem Straży. Sekcja aktywnie uczestniczyła w zawodach organizowanych przez Zarząd OSP jak również przy pracach dla dobra straży oraz mieszkańców wsi.
     W 1992 roku zmieniono w wyborach Prezesa Straży - został nim Stanisław Baran. Skład pozostałego Zarządu nie zmienił się. W 1994 roku Baran Stanisław zrzekł się funkcji Prezesa OSP w wyniku czego doszło do wyboru nowych władz, w skład których weszli:
   Prezes – Andrzej Domaszczyński
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Skarbnik – Maciej Baran
   Gospodarz – Krzysztof Barej Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Filip Odziemczyk
   Członkowie: - Adam Szaniawski
                       - Tomasz Reda
     Zarząd po otwarciu nowego budynku strażnicy skupił się nad jego wyposażeniem. Ścięto drzewa na deski z których potem zrobiono stoły i Ławki. W tym czynie społecznym wzięli udział: Tadeusz Kaliński, Tadeusz Baran, Maciej Baran, Radosław Bryłka, Ireneusz Osiak, Krzysztof Barej, Tadeusz Gościej i inni.
     Z inicjatywy Andrzeja Domaczszyńskiego zakupiono z jednostki wojskowej samochód ciężarowy Star 200 (cysterka), który przerobiono na samochód bojowy na potrzeby straży.
     Zakupiono również regały na węże gaśnicze oraz piece gazowe do ogrzewania sali OSP.
     Jednostka OSP Jaźwiny brała udział w akcjach ratowniczych na terenie całej gminy Borowie. Strażacy brali również udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Gminny OSP zajmując czołowe lokaty we współzawodnictwie.
     W 2001 roku wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną w następujących składach:
Zarząd OSP:
   Prezes – Piotr Baranek
   Naczelnik – Tadeusz Gościej
   Z-ca prezesa – Filip Odziemczyk
   Z-ca naczelnika – Tadeusz Kaliński
   Sekretarz – Tadeusz Baran
   Gospodarz – Krzysztof Baran

Komisja Rewizyjna:
   Przewodniczący – Cezary Baran
   Członkowie: - Włodzimierz Baraniecki
                        - Ireneusz Osiak

     Dzięki staraniom Zarządu oraz dobrej woli władz gminnych w tym roku oddano samochód do karosażu, po którym wrócił on jako pełnosprawny samochód od działań ratowniczo – gaśniczych. Obsługę samochodu powierzono Tadeuszowi Kalińskiemu. Zakupiono również podłogę do garażu w strażnicy w wyniku czego od tej pory mógł on służyć jako sala do tańca na uroczystościach weselnych.

     W 2002 roku OSP Jaźwiny uczestniczyła w akcjach ratowniczych podczas lokalnej powodzi w Łętowie, wypompowując wodę z zalanych piwnic. Wzięto udział w gaszeniu kilkunastu pożarów oraz w poszukiwaniach osób zaginionych.

     W 2004 roku dokonano remontu stołów i ławek znajdujących się w sali OSP. W tym czynie wzięli udział: Kaliński Tadeusz, Baran Maciej, Baran Tadeusz, Osiak Ireneusz, Barej Krzysztof, Szaniawski Paweł, Baraniecki Włodzimierz, Szeląg Sylwester i inni. Przy obróbce desek brali udział: Tadeusz Baran, Maciej Baran i Grzegorz Kaczmarczyk.

     Ochotnicza Straż Pożarna w Jaźwinach stara się wykonywać swoje zadania jak najlepiej na miarę swoich możliwości, a także potrzeb istniejących w danym czasie mając na uwadze dobro jednostki i otoczenia w którym żyją mieszkańcy Jaźwin.

Galeria zdjęć z uroczystości otwarcia budynku strażnicy w Jaźwinach

Powrót