Ochotnicza Straż Pożarna w Lalinach

Zarząd


CZŁONKOWIE OSPLICZBA CZŁONKÓW
członkowie zwyczajni - czynni
40
członkowie wspierający
11
razem:
51

Posiadany sprzęt bojowy

Powrót