Oświadczenie Prezesa OSP w Filipówce

       Zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb OSP w Filipówce służącego do likwidacji i ograniczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń i poważnych awarii dla środowiska dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17.107,20 zł.


                                                                                       Prezes OSP Filipówka
                                                                                             Adam Zboina