Uroczystość otwarcia kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Głoskowie

      W dniu 19 listopada 2012 roku odbyła się uroczystość związana z otwarciem kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Głoskowie.

Uroczystość otworzyła Pani Jolanta Maszkiewicz Dyrektor Zespołu Szkół w Głoskowie i powitała przybyłych na uroczystość zaproszonych gości:

      Następnie Wójt Gminy przybliżył historię realizacji zadania mówiąc:

      Pani Poseł, Panie Pośle, Panie Starosto,
      Czcigodny księże Dziekanie,
      Szanowni Państwo, Droga młodzieży,

dzisiejsza uroczystość związana z oddaniem do użytkowania kompleksu boisk sportowych w Głoskowie zrealizowana w ramach programu rządowego „Moje Boisko – Orlik 2012” jest bardzo ważnym wydarzeniem zarówno dla uczniów Zespołu Szkół w Głoskowie, jak też dla całej społeczności lokalnej. Należy podkreślić, że jest to druga inwestycja zrealizowana przez samorząd na terenie gminy Borowie w ramach programu rządowego. W listopadzie 2011 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych przy Zespole Oświatowym w Borowiu.
      Projekt ten zrealizowany został w cyklu jednorocznym. Całkowity koszt zadania to kwota 977 830 zł z czego 459,5 tys. zł jako dotacja celowa pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 130 tys. zł z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostała kwota 388 330 zł pochodzi z budżetu gminy Borowie.
Procedury przetargowe rozpoczęły się 28 maja a 09 lipca 2012 roku podpisana została umowa z wykonawcą, którą jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Drzewiarz” z Łaskarzewa. Inwestycja została zakończona z dniem 15 października 2012 roku.
      W wyniku zrealizowania tej inwestycji powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 30x60 m oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wym. 19x32 m a także budynek sanitarno - szatniowy z pełnym wyposażeniem.       
Szanowni Państwo, droga młodzieży, Cieszymy się bardzo że na terenie gminy Borowie powstała kolejna inwestycja służąca mieszkańcom naszej gminy. Radość jest tym większa, że jest to kolejna inwestycja dla oświaty i młodzieży. Wyrażam głęboką nadzieję, że oddawany w dniu dzisiejszym kompleks boisk sportowych przyczyni się do wszechstronnego rozwoju i wzrostu zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców gminy. Wyrażam także nadzieję, że ten wszechstronny rozwój gminy spowoduje osiedlanie się młodych ludzi na terenie naszej gminy przez co wzrośnie liczba ludności w gminie a przez to i liczba dzieci w naszych placówkach szkolnych.

      Szanowni Państwo,
      Ten obiekt w postaci boisk sportowych udostępniamy naszym mieszkańcom nieodpłatnie. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji, ministerstwu sportu, Marszałkowi Adamowi Struzikowi , Zarządowi i radnym Sejmiku Woj. Mazowieckiego, którzy w budżecie przeznaczyli środki na dofinansowanie tego programu. Bez tych środków zapewne ten obiekt by nie powstał. Dziękuję projektantowi i inspektorowi nadzoru Panu Mariuszowi Krawczykowi i Wykonawcy Panu Sławomirowi Cicheckiemu za terminowe i bardzo sprawne przeprowadzenie inwestycji. Dziękuję pracownikom Urzędu za merytoryczny nadzór i realizację projektu, i właściwe jego rozliczenie. Wszystkim którzy dołożyli swoich starań serdecznie dziękuję.

      Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi do którego zaproszono Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP, Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm RP, ks. prałata Ryszarda Andruszczaka, Marka Chciałowskiego Starostę Garwolińskiego, Wiesława Gąskę Wójta Gminy, Alicję Szaniawska Przewodniczącą Rady Gminy, Sławomira Cicheckiego właściciela firmy „Drzewiarz” głównego wykonawcy inwestycji, Jolantę Maszkiewicz Dyrektora Zespołu Szkół w Głoskowie, Beatę Żaczek Przewodniczącą Rady Rodziców oraz Patrycję Zając Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

      Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu kompleksu boisk przez dziekana dekanatu garwolińskiego, ks. prałata Ryszarda Andruszczaka, przyszedł czas na rzuty karne, które strzelali m.in. posłowie Stanisława Prządka i Grzegorz Woźniak, ks. prałat Ryszard Andruszczak, Starosta Garwoliński Marek Chciałowski, Jolanta Maszkiewicz dyrektor ZS w Głoskowie, Marek Niezgoda Z-ca Komendanta Powiatowej Policji w Garwolinie, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy, wójtowie Wiesław Gąska, Jerzy Jaroń, Bogdan Świątek-Górskioraz Adam Zboina radny Powiatu Garwolińskiego, Sławomir Cichecki.

      Dalsza część uroczystości odbyła się w szkole. Gdzie, po przemówieniach gości i wręczeniu upominków dyrektorowi ZS Jolancie Maszkiewicz, uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Uczestnicy zobaczyli boginię zwycięstwa z wieńcem laurowym, które wprowadziły na salę symbol igrzysk olimpijskich – koła symbolizujące kontynenty i 5 dyscyplin sportowych. Nie zabrakło również sportowców, którzy pokazali swoje umiejętności oraz tancerzy prezentujących dwuczęściowy układ taneczny.

Galeria zdjęćPowrót