Uroczystość otwarcia nowego budynku Publicznego Przedszkola w Borowiu połączone z nadaniem imienia "Jaś i Małgosia"


       20 stycznia 2011 roku miała miejsce uroczystość otwarcia nowego budynku Publicznego Przedszkola w Borowiu wraz z nadaniem imienia „Jaś i Małgosia”. Uroczystość została poprzedzona mszą św. odprawioną przez ks. kanonika Stanisława Staręgę w kościele parafialnym w Borowiu.
      Część oficjalną rozpoczęto odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego.


      W dalszej części uroczystości Wójt Gminy powiedział:

      Szanowni Państwo,
      Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na dzisiejszą uroczystość z okazji otwarcia nowego budynku przedszkola i nadania imienia. Istnienie Przedszkola w Borowiu ma długą historię. Powstało 1 września 1974 roku. Przez niemal cały ten okres mieściło się w budynku przy ul. Garwolińskiej. Po reformie oświatowej w 1999 roku, warunki lokalowe uległy znacznemu pogorszeniu z uwagi na utworzenie Gimnazjum Gminnego, co wiązało się z przyjęciem uczniów z terenu całej gminy. Zaistniała wówczas konieczność wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia z budynku kotłowni na salę dwu oddziałowego przedszkola. Samorząd gminy mając na uwadze stan techniczny starego budynku zmuszony był do ciągłego prowadzenia remontów, aby zachować w miarę przyzwoite warunki lokalowe. Dlatego też zaraz po oddaniu do użytku hali sportowej w Borowiu i Sali gimnastycznej w Głoskowie przystąpiliśmy do opracowania projektu budowlanego nowego budynku przedszkola. Budowa w cyklu 2 letnim rozpoczęła się w drugiej połowie 2009 roku a jej zakończenie przypadło w IV kwartale 2010 roku. Mimo starań samorząd gminy nie otrzymał dofinansowania do tej inwestycji ze środków unijnych. Wsparcie kwotą 100 tys. zł nastąpiło z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. Pozostałe zaś środki w kwocie blisko 2 mln zł pochodzą z własnych środków Gminy. Zrealizowanie tej inwestycji powoduje że Przedszkole ma do dyspozycji 3 sale do zabaw z bezpośrednim dostępem do sanitariatów, jadalnię, szatnię. Na piętrze zaś 5 sal lekcyjnych zajmują klasy 0 – III. Po budowie nowego skrzydła Gimnazjum, hali sportowej jest to trzecia inwestycja w tym miejscu na potrzeby oświaty. W wyniku tych inwestycji powstał tu nowoczesny kompleks budynków który jest wizytówką gminy Borowie. W ostatnich 4 latach samorząd gminy na potrzeby oświaty poza subwencją oświatową wyasygnował blisko 10 mln zł, głównie na inwestycje i remonty gminnych obiektów oświatowych. Samorząd gminy robi wszystko aby warunki pracy nauczycieli, pracowników i warunki nauki naszych dzieci i młodzieży były na wysokim poziomie. Mimo ogromnych potrzeb inwestycyjnych zgłaszanych przez naszych mieszkańców samorząd gminy przeznacza z budżetu środki finansowe na uruchomienie kolejnych placówek przedszkolnych. Oprócz przedszkola w Borowiu, 1.09. 2009 roku powstało przedszkole w Głoskowie, 1.09.2010 r oddział przedszkolny w Brzuskowoli a od 1.09.2011 r. zamierzamy uruchomić oddział przedszkolny w Iwowem.
      W tej uroczystej chwili chcę podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w szczęśliwym przeprowadzeniu tej inwestycji. Dziękuję szczególnie radnym poprzedniej kadencji za odważną i słuszną decyzję o przeznaczeniu środków na ten cel. Dziękuję projektantom, kierownikom i inspektorom nadzoru a także Wykonawcy tej inwestycji Panu Kazimierzowi Jasińskiemu. Serdecznie dziękuję Kierownictwu szkoły za współpracę przy nadzorze na tę inwestycją. Dziękuję bardzo pracownikom Urzędu Gminy za trud i fachowe przeprowadzenie tej inwestycji.
      Dziękuję bardzo za przekazane środki finansowe przez Urząd Marszałkowski. Swoje podziękowania kieruję na ręce Pani V-ce Marszałek Ewy Orzełowskiej.
      Pozwólcie Państwo, że na zakończenie skieruję kilka słów do naszych przedszkolaków. Kochani mali i więksi przyjaciele, życzę Wam dużo radości z uczęszczania do przedszkola, beztroskiej zabawy, a także radości płynącej z uczenia się i odkrywania świata. Zasadniczą treść i wartość tego przedszkola stanowicie Wy. To dla Was ma to być miejsce szczególne. To Waszymi marzeniami i sukcesami wypełnione będą mury tej placówki. Niech Przedszkole, któremu wybraliście nazwę „Jaś i Małgosia” pozostanie na zawsze w waszej pamięci jako najszczęśliwsze chwile dzieciństwa do którego będziecie wracać w swoim dorosłym życiu.
      Szanowni rodzice Wam życzę radości z sukcesów i osiągnięć Waszych pociech oraz tego abyście byli przyjaciółmi przedszkola, abyście wspierali nasze wspólne dobro we wszystkich działaniach służących naszym dzieciom, również to aby w tych murach było jak najwięcej pociech.
      Pani dyrektor, gronu pedagogicznemu życzę sukcesów i satysfakcji w trudnej i odpowiedzialnej pracy. Pamiętajcie, że największą radość życia daje pomoc innym w rozwoju. Przed wami wyzwania którym niech towarzyszą słowa Noblisty Czesława Miłosza
„Bo rzeka kształt zmienia od tego, po jakich toczy się kamieniach”

      Szanowni Państwo u progu rozpoczętego Nowego 2011 roku składam wszystkim Państwu najlepsze życzenia. Zdrowia, radości i pogody ducha. By Nowy Rok dla każdego z Państwa był czasem zrealizowania najskrytszych marzeń i planów. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.


      Ks. kan. Stanisław Starga dokonał poświęcenia nowo otwartego budynku przedszkola.

      Następnie Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Akt nadania imienia „Jaś i Małgosia” Publicznemu Przedszkolu w Borowiu oraz wręczyła go Renacie Krupa Dyrektorowi Zespołu Oświatowego w Borowiu.


      W części artystycznej uroczystości dzieci uczęszczające do tutejszego przedszkola zaprezentowały w postaci przedstawienia bajkę „Jaś i Małgosia”.
      

      Na zakończenie części oficjalnej uroczystości rodzice wraz z przedszkolakami wręczyli kwiaty Wójtowi Gminy oraz zaproszonym gościom, którzy przyczynili się do powstania nowego budynku przedszkola. Wychowawczynie przedszkolaków otrzymały zaś zabawki na wyposażenie sal przedszkolnych.

Galeria zdjęć z uroczystości
Powrót