Uroczystość otwarcia budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Dudka.

      W sobotę 19 lipca w sołectwie Dudka gm. Borowie dokonano otwarcia upragnionej przez mieszkańców- nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej.

       Podczas otwarcia obecni byli: Pani Janina Ewa Orzełowska członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Wiesław Gąska - Wójt Gminy Borowie, Pani Alicja Szaniawska - Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, Pan Jerzy Piesio – sekretarz powiatu, Pani Hanna Ośko - Skarbnik Gminy, Pani Marta Serzysko - Sekretarz Gminy, Katarzyna Iwaniec – dyrektor GOK oraz mieszkańcy wsi Dudka.

       Uroczystość otwarcia została poprzedzona mszą świętą odprawioną w intencji mieszkańców wsi, która sprawowali: ksiądz Prałat Ryszard Andruszczak - dziekan Dekanatu Garwolińskiego oraz ksiądz Dariusz Parafiniuk - proboszcz Parafii Borowie. Poświecenia obiektu dokonał ksiądz dziekan.

       Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy, Przewodniczą Rady Gminy, Pani Wice Marszałek, księża, przedstawiciele rady soleckiej oraz najmłodsi mieszkańcy Dudki.

       Budowa świetlicy wiejskiej trwała etapowo od 2007r. Budynek posiada przestronną salę o powierzchni ok. 150 m2 , zaplecze kuchenne, sanitariaty, szatnie. Ogólny koszt inwestycji to kwota 508 404,12 złotych , z czego 311 264 złotych to dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Odnowa i Rozwój Wsi.

       Po uroczystości otwarcia, mieszkańcy wsi Dudka spotkali się na wspólnym spotkaniu integracyjnym przygotowanym przez wszystkich mieszkańców wsi Dudka. Mamy nadzieję, ze nowo powstała świetlica wiejska znakomicie wypełniać będzie funkcję rekreacyjno-społeczno-kulturalną. Będzie ona miejscem spotkań i integracji mieszkańców wsi Dudka

Galeria zdjęć
Powrót