UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA ULIC W BOROWIU ORAZ KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO ORLIK 2012"

       W dniu 14 listopada 2011 roku odbyła się uroczystość związana z otwarciem dwóch ważnych dla mieszkańców gminy inwestycji tj. oddanie do użytku projektu pod nazwą „Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” oraz zadania pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w Borowiu w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012”.
       Uroczystość rozpoczęła się na nowo wybudowanym parkingu zlokalizowanym w centrum Borowia.

      Następnie Wójt Gminy przybliżył historię realizacji zadania mówiąc:
      Znajdujemy się właśnie na terenie zrealizowanego projektu pod nazwą „ Kompleksowa przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy spójności społeczno – gospodarczej gminy Borowie” , w wyniku czego powstało 14 ulic o nawierzchni bitumicznej, chodniki, parking na którym się znajdujemy wraz z odwodnieniem systemem kanalizacyjnym i powierzchniowym. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych złożony został 13 października 2008 roku. Uchwałą Zarządu Woj. Maz. z dnia 29 grudnia 2009 roku został zatwierdzony do realizacji. 29 kwietnia 2010 roku Gmina Borowie zawarła stosowną umowę z MJWPU w Warszawie. Procedury przetargowe rozpoczęły się na początku marca a zakończyły w kwietniu 2010 roku. Umowa na wykonanie tego zadania podpisana została 5 maja 2010 roku i opiewała na kwotę 5 591 091,65 zł z czego 4 714 481,77 zł to środki unijne. Wykonawcą tego projektu została firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. Z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Roboty związane z tym zadaniem zakończyły się z dniem 30 czerwca 2011 roku. Zapewne wielu z Państwa pamięta jak wyglądały drogi w Borowiu - były totalnie zniszczone i mało przejezdne, a to stało się na skutek prowadzonych wcześniej inwestycji, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W miejscu w którym się znajdujemy najczęściej było bajorko z wodą.
Stąd też po wykonaniu tej inwestycji drogowej widok cieszy nas ogromnie.


      Następnie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi do którego zaproszono Stanisławę Prządka Posła na Sejm RP, Grzegorza Woźniaka Posła na Sejm RP, Stefana Mazurka Kierownika Oddziału Rejonowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Garwolinie, Alicję Szaniawska Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, Sylwię Baran i Tadeusza Baranka radnych z Borowia, Krystynę Belkiewicz sołtysa wsi Borowie oraz Wiesława Gąskę Wójta Gminy.
      Następnie Wójt Gminy poprosił ks. kan. Stanisława Staręgę o poświęcenie nowo wybudowanej inwestycji.
      W dalszej części uroczystości zaproszeni gości udali się do Zespołu Oświatowego w Borowiu gdzie dokonano uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.
      Ponownie Wójt Gminy w swoim wystąpieniu zapoznał zaproszonych gości z charakterystyką powstania nowego obiektu mówiąc:
       Projekt ten zrealizowany został w cyklu jednorocznym. Całkowity koszt zadania to kwota 1 011 615 zł, z czego 475 tys. zł jako dotacja celowa pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333 tys. zł z budżetu Marszałka Woj. Mazowieckiego. Pozostała kwota 203 615 zł pochodzi z budżetu gminy Borowie.
       Procedury przetargowe rozpoczęły się 8 czerwca a zakończyły 05 lipca 2011 r. 26 lipca 2011 roku podpisałem umowę z wykonawcą, którą jest Konsorcjum Firm w skład którego wchodzą firmy Martinex Firma Ogólno – Budowlana Marcin Soczewka i Roboty Budowlano - Ziemne Łukasz Soczewka z Zabiela k/ Stoczka Łukowskiego. Wartość robót w umowie z Konsorcjum opiewała na kwotę 984 tys. zł. Inwestycja została zakończona z dniem 27 października 2011 roku.
       W wyniku zrealizowania tej inwestycji powstało boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej o wym. 30x60 m oraz boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wym. 19x32 m a także budynek sanitarno szatniowy z pełnym wyposażeniem.


       Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Stanisława Prządka Poseł na Sejm RP, Grzegorz Woźniak Poseł na Sejm RP, Krzysztof Żochowski Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek Chciałowski Starost Garwoliński, Alicja Szaniawska Przewodnicząca Rady Gminy Borowie, Wiesław Gąska Wójt Gminy Borowie, Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego, Małgorzata Gabrysiak projektantka kompleksu boisk sportowych, Arkadiusz Giec pełnomocnik wykonawców kompleksu boisk sportowych oraz uczennica Publicznego Gimnazjum w Borowiu.
      Poświęcenia obiektu dokonał ks. kan. Stanisław Staręga.
      Następnie zaproszeni gości udali się do budynku Hali Sportowej. W tej części głos zabrała Pani Renata Krupa Dyrektor Zespołu Oświatowego, która w imieniu uczniów i nauczycieli podziękowała władzom gminy za wykonana inwestycję. Uczniowie zaś wręczyli piękne bukiety kwiatów ks. Proboszczowi, wójtowi gminy, Przewodniczącej Rady, Poseł Stanisławie Prządka, Posłowi Grzegorzowi Woźniakowi, Krzysztofowi Żochowskiemu radnemu Sejmiku i Markowi Chciałowskiemu Staroście Garwolińskiemu. Następnie głos zabrali posłowie na Sejm RP, Starosta, Radny Sejmiku, Burmistrz Garwolina i Wójt Miastkowa Kościelnego oraz Wójt Gminy Garwolin. Następnie goście obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów Zespołu Oświatowego w Borowiu.

Galeria zdjęćPowrót