UWAGA WYSOKIE STĘŻENIE OZONU !!!

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW

Utrzymująca się wysoka temperatura i ciśnienie powodują ryzyko przekroczenia poziomów alarmowych stężenia ozonu, którego wartość docelowa wynosi 120 mikrogram/m3

AKTUALNA WARTOŚĆ Z DNIA : 24.06.2014 r.

83,1 mikrogram/ m3

SKUTKI: chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, bóle głowy, kaszel i napady duszności szczególnie u dzieci i osób dorosłych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego i niewydolnością krążenia.
ZALECENIA: unikanie długotrwałego przebywania na dworzu i nadmiernego wysiłku fizycznego, zwłaszcza w godzinach popołudniowych.
UWAGA: dane o wartości poziomu ozonu będą uaktualniane we wtorek i czwartek każdego tygodnia do momentu obniżenia poziomu zagrożenia.


Powrót