Informacja o podpisaniu umowy na wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Głoskowie

       12 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Borowiu miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Borowie a firmą „Rembud” Kazimierz Jasiński Garwolin, Aleja Legionów 4 na wykonanie zadania pod nazwą „ Remont świetlicy wiejskiej w Głoskowie”. Wartość zadania wynosi 579 100,19 zł brutto, z czego 70 % środków pochodzić będzie z dotacji Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2007 - 2013.
Zadanie zostanie wykonane do 30 czerwca 2015 roku.

Galeria zdjęć
Powrót