Podsumowania działalności kulturalnej w gminie Borowie

       5 lutego 2013 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowiu podsumowano działalność kulturalną prowadzoną w 2012 roku z udziałem czterech zespołów ludowych: Zespołu Ludowego z Chromina, Zespołu „Lalinianki” z Lalin, Zespołu „Iwowianki” z Iwowego oraz Zespołu „Borowianki” z Brzuzy.

       Dyrektor Ośrodka Kultury Katarzyna Iwaniec witając zebranych podziękowała za owocna pracę na rzecz rozwoju kultury na terenie gminy Borowie. Pogratulowała także osiągnięć zdobytych przez poszczególne zespoły w minionym roku.

       Wójt Gminy Wiesław Gaska na wstępie podziękował za zorganizowanie uroczystości z udziałem zespołów ludowych. Podkreślił ogromne znaczenie działalności ludowej w rozwój kultury w gminie Borowie. Gratulując sukcesów, Wójt zapewnił o pomocy merytoryczno-finansowej zespołom w przyszłej działalności.

       Obecny na uroczystości ks. Radosław Osipacz w imieniu własnym oraz ks. Proboszcza Dariusza Parafiniuka podziękował za udział we wszystkich uroczystościach parafialnych i diecezjalnych życząc przy tym zdrowia i Błogosławieństwa Bożego.

Galeria zdjęć
Powrót