INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GARWOLIN, GÓRZNO, MIASTKÓW KOŚCIELNY, BOROWIE O PLANOWANYCH BADANIACH GEOLOGICZNYCH

       W związku z prowadzonym na terenie Polski projektem pod nazwą PolandSPAN, dla którego została wydana decyzją Ministra Środowiska nr DGiKGe-4710/3/38853/11/MW z dnia 26 sierpnia 2011 r., informujemy, że na terenie kilku sołectw Państwa Gminy prowadzone będą badania geologiczne, związane z realizacją ww. projektu.
      W związku z powyższym informujemy ze w najbliższych dnia nasi przedstawiciele będą odwiedzać Państwa posesje w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień. Równolegle będą organizowane spotkania w celu sprawniejszego zbierania podpisów.
      Projekt PolandSPAN jest projektem naukowym oraz rządowym, mającym na celu poznanie wgłębnej struktury skorupy ziemskiej na terenie Polski. Wykonywany w czterech etapach projekt obejmie swym zasięgiem większość rejonów Polski. Jest to największy tego typu projekt w historii polskiej geologii.
      Przeprowadzenie badań wiąże się z koniecznościąjednorazowego przejazdu specjalistycznego sprzętu (pojazdów wibrujących) oraz ułożeniem na gruncie czujników na terenie wyznaczonych nieruchomości, leżących na trasie przebiegu linii projektu. Używany do badań sprzęt geofizyczny jest bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt, a kable aparatury pomiarowej nie przewodzą prądu.
Miejsca, w których znajdują się zabudowania, infrastruktura podziemna (gazociągi, wodociągi i drenaże powyżej wymaganej głębokości) bądź inne przeszkody zostaną pominięte przez pojazd specjalistyczny i zostaną wykorzystane jedynie do ułożenia aparatury pomiarowej.
      Jednocześnie pragniemy poinformować ze firma badająca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednio spowodowane przejazdem pojazdu. W ciągu kilku dni po przeprowadzeniu badań ekipa odszkodowawcza zleci wycenę rzeczoznawcy odnośnie rynkowych cen plonów i zapłaci właścicielowi stosowne odszkodowanie za zniszczone plony, ewentualnie inne szkody spowodowane bezpośrednio działaniami badającego.
      Uprzejmie prosimy osoby oraz podmioty, których nieruchomości znajdują się na trasie przebiegu linii projektu, o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia w/w uzgodnień, pozwalających na skuteczne wykonanie prac badawczych. Prace badawcze prowadzone są w uzgodnieniu z władzami Gminy. Więcej informacji na temat projektu możną uzyskać w sekretariacie Gminy oraz Sołectwie.

Infer Permit Group Sp. z o.o.
Tel kontaktowy: 536 081 594


Mapa przebiegu badań geologicznych w Gminie Borowie.


STRONA INTERNETOWA PROJEKTU "PolandSPAN" http://www.polandspan.com/