Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilchcie"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader,
w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 22 434,18 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 12 767,00 zł
Okres realizacji projektu: czerwiec 2010 – marzec 2012
Cel projektu: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego mieszkańców gminy Borowie poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilchcie.
Zakres projektu: zadanie dotyczy zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w Wilchcie, w postaci: 100 szt. krzeseł tapicerowanych na stelażu metalowym; 13 szt. stołów z nogami metalowymi składanymi; 1 szt. taboret gazowy; 1 szt. kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem; 1 szt. witryna chłodnicza; 1 szt. lodówko – zamrażarka oraz zestaw talerzy na 100 osób.

Galeria zdjęćPowrót