Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Remont świetlicy wiejskiej w Chrominie"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 35 643,25 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 16 883,00 zł
Okres realizacji projektu: marzec 2011 – marzec 2013
Cel projektu:Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Chromin poprzez remont i udostępnienie, na potrzeby społeczności lokalnej, budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej. Zakres projektu:Wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie pomieszczenia WC w budynku świetlicy wiejskiej w Chrominie. Zostanie wydzielone pomieszczenie przeznaczone na WC z części istniejącego pomieszczenia. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie ścianek działowych, tynków, posadzek, instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zamontowane zostaną drzwi oraz umywalki i miski ustępowe. Wykonane zostaną także punkty oświetleniowe. W ramach wymiany stolarki okiennej nastąpi wymiana okien w ilości 32 szt. wykonanych z PCV o wymiarach szer. od 84 do 200 cm i wysokości od 100 do 200 cm. Okna w systemie uchylnym, rozwiernym, uchylno-rozwiernym, jedno i trzy skrzydłowym.

Galeria zdjęćPowrót