Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Organizacja dożynek gminnych w Borowiu "
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 13 343,19 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 8 260,00 zł
Okres realizacji projektu: marzec 2010 – wrzesień 2011
Cel projektu: Promocja obszarów wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Borowie poprzez organizację dożynek gminnych a także poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie i promowanie aktywności lokalnej.
Zakres projektu:W ramach zadania wynajęto sprzęt do nagłośnienia i oprawy muzycznej dożynek; zakupiono nagrody rzeczowe dla zespołów folklorystycznych biorących udział w dożynkach; wynajęto salę w budynku miejscowej dyskoteki niezbędną do przeprowadzenia części oficjalnej i artystycznej dożynek; zorganizowano prezentację i degustację tradycyjnych potraw regionalnych; zakupiono dwa chleby dożynkowe; zorganizowano występ kapeli ludowej; zakupiono baner dożynkowy; zakupiono produkty spożywcze służące do przygotowania wyżywienia dla delegacji wieńcowych i zespołów folklorystycznych.W dniu 29 sierpnia 2010 roku w Borowiu odbyły się Gminne Dożynki. Organizatorem, tegorocznych obchodów święta plonów była Gmina Borowie. Uroczystość rozpoczęto o godzinie 12.00 dziękczynną mszą świętą w kościele pw. Trójcy Świętej w Borowiu. Mszę celebrował Proboszcz Parafii ks. kanonik Stanisław Staręga.
Po mszy korowód dożynkowy przeszedł ulicami Borowia do budynku miejscowej dyskoteki gdzie odbyła się dalsza część rolniczego święta. W tym roku mogliśmy podziwiać znacznie większą niż zwykle ilość wieńcy dożynkowych przygotowanych przez następujące sołectwa: Łopacianka, Chromin, Iwowe, Laliny, Brzuskowola, Filipówka, Brzuza, Kamionka, Słup Pierwszy, Dudka, Wilchta, Głosków.
Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem chlebów przez starostów dożynek Grażynę i Leona małżonków Zawadka oraz pozostałe delegacje z poszczególnych sołectw na ręce Wójta Gminy Wiesława Gąski oraz Przewodniczącego Rady Gminy Alberta Barana.
Bochny chleba złożyły delegacje z poszczególnych sołectw z radnymi i sołtysami na czele to jest z: Borowia, Starej Brzuzy, Lalin, Iwowego, Jaźwin, Gościewicza, Łopacianki, Słupa Drugiego, Słupa Pierwszego, Filipówki, Brzuskowoli, Chromina, Głoskowa, Dudki, Kamionki, Wilchty oraz delegacja z Ośrodka MONAR w Głoskowie. Uroczystość prowadzona była przez Panią Beatę Reda pełniącą obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu oraz Panią Marzenę Nowak V-ce Przewodniczącą Rady Gminy Borowie, które powitały przybyłych na uroczystość gości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Gąska. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Jerzy Piesio, Stanisława Prządka, Krzysztof Borkowski, Janina Orzełowska, oraz Marek Chciałowski. Podczas uroczystości starostowie dożynek, włodarze gminy oraz przedstawiciele sołectw dzielili się chlebem dożynkowym z przybyłymi na uroczystość gośćmi.
W części artystycznej dożynek zaprezentowały się zespoły ludowe z terenu gminy Borowie: Zespół Ludowy „Borowianki”, Zespół Ludowy „Lalinianki”, Zespół Ludowy „Iwowianki”, Zespół Ludowy z Chromina. Między występami zespołów ludowych grała kapela ludowa „Bocianisko” a także wystąpiły dzieci z Ogniska Muzycznego przy GOK.
Na zakończenie uroczystości Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli podziękowania poszczególnym delegacjom wsi za przygotowanie i zaprezentowanie wieńcy dożynkowych, natomiast Zespoły Ludowe otrzymały nagrody rzeczowe. Ostatnim punktem tegorocznych dożynek była wieczorna dyskoteka.


Galeria zdjęć

Powrót