Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Modernizacja gminnej izby pamięci w Lalinach"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader,
w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 169 594,86 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 104 112,00 zł
Okres realizacji projektu: luty 2011 – listopad 2011
Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Borowie poprzez modernizację Gminnej Izby Pamięci mieszczącej się w Lalinach. Realizacja operacji przyczyniła się do poprawy gminnej infrastruktury publicznej i kulturalnej.
Zakres projektu:Zakres prac wykonanych w ramach modernizacji Gminnej Izby Pamięci w Lalinach obejmował:

 • Dach i strop
 • Stolarkę okienną i drzwiową
 • Elewację
 • Ściany wewnętrzne
 • Roboty wykończeniowe
 • Posadzki
 • Kominek
 • Ogrodzenie
 • Utwardzenie placu
 • Instalację wodno – kanalizacyjną
 • Instalację elektryczną
 • Kosztorys inwestorski.

  Galeria zdjęć

  Powrót