Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Jaźwinach"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 31 962,78 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 15 840,00 zł
Okres realizacji projektu: marzec 2011 – marzec 2013
Cel projektu:Poprawa jakości życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Jaźwiny poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz udostępnienie na potrzeby społeczności lokalnej, budynku pełniącego rolę świetlicy wiejskiej.

Galeria zdjęćPowrót