Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Prace restauratorsko – konserwatorskie obiektów drewnianych w budynku po byłym kościele w Borowiu" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 38 000,00 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 30 400,00 zł
Okres realizacji projektu: lipiec 2013 r. – październik 2014r.
Cel projektu:Celem projektu jest promowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy poprzez przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich obiektu drewnianego ołtarza bocznego wraz z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, wpisanego do rejestru zabytków, mieszczącego się w budynku po byłym kościele w Borowiu.

Zakres projektu:

Galeria zdjęć

Powrót