Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Remont i przebudowa nieużytkowanego kościoła w Borowiu - etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 4 Leader, w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Koszty całkowite realizacji projektu: 771 652,17 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 500 000,00 zł
Okres realizacji projektu: marzec 2011 – listopad 2013
Cel projektu:Zachowanie dziedzictwa kulturowego i promocja obszarów wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Borowie poprzez kompleksowy remont i przebudowę nieużytkowanego, zabytkowego kościoła w Borowiu połączony ze zmianą przeznaczenia na cele kultury

Ponadto zakres prac obejmował przygotowanie dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski. Po wyremontowaniu zabytek służył będzie do organizowania działań kulturalnych, których forma odpowiadać będzie powadze obiektu sakralnego, przede wszystkim na organizowanie koncertów organowych, występów i przeglądów chórów, wystaw malarstwa, edukacji publicznej, ale także spotkań ludzi kultury z mieszkańcami gminy i na inne cele, które będą służyły zaspokajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców gminy.

rok 2013
(Galeria zdjęć I
(Galeria zdjęć II)
(Galeria - budynek po remoncie)


rok 2012
(Galeria zdjęć)

Powrót