Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                             

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Zakup wyposażenia kręgielni w Borowiu"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 652 700,00zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 401 250,00 zł
Okres realizacji projektu: październik 2009 – maj 2010
Cel projektu:Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość oraz promowanie obszarów wiejskich poprzez zakup wyposażenia kręgielni w tym montaż oraz aranżacja pomieszczenia i oddanie do użytku. Pomieszczenie z przeznaczeniem na czterotorową kręgielnię znajduje się w obiekcie sportowym, administrowanym przez Gminę Borowie, gdzie mieści się także hala sportowa i siłownia. Realizacja celu przyczyniła się do podniesienia walorów kulturalnych i rekreacyjnych Borowia oraz zaspokoiła potrzeby społeczne.
Zakres projektu:Zakup wyposażenia kręgielni wraz z montażem, dostawą oraz aranżacją wnętrza obejmujący:

 • kręgielnię sznurową 4-torową kompletną
 • maszynę automatyczną do mycia i oliwienia torów
 • podest drewniany wypełniający szerokość pomieszczenia pomiędzy ścianami a torami kręgielni oraz pod siedziska ze stolikami graczy i widzów, obłożone wykładziną "U-V"
 • schody wejściowe na podest drewniany, obłożone wykładziną "U-V" z zamontowanym oświetleniem progowym
 • regał na kule i buty do gry
 • siedzisko w formie loży oraz dwa stoliki dla graczy
 • recepcja na sali kręgielni
 • stolik oraz 4 siedziska dla widzów
 • aranżację wnętrza pomieszczenia poprzez zdobienie ścian kręgielni motywami z efektem "U-V"
 • dostawę wyposażenia kręgielni
 • montaż wyposażenia kręgielni.

  Galeria zdjęć nr 1
  Galeria zdjęć nr 2

  Powrót