Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

                                                 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie


Wójt Gminy Borowie
informuje o realizacji projektu pn.:
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dudka"
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Osi 3: „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu: 508 404,12 zł
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 311 264,00 zł
Okres realizacji projektu: styczeń 2010 – lipiec 2013
Cel projektu:Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz poprawa jakości życia przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Dudka poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

Zakres projektu:

 1. roboty budowlane, w tym:
  • fundamenty i ściany fundamentowe;
  • ściany i stropy;
  • dach;
  • okna i drzwi;
  • ścianki działowe, tynki wewnętrzne i podkłady pod posadzki;
  • roboty wykończeniowe;
  • - elewacja i roboty zewnętrzne;
 2. instalacje sanitarne, w tym:
  • przyłącze kanalizacji sanitarnej;
  • instalacja wod. - kan. wewnętrzna;
  • instalacja CO z kotłownią i wentylacją mechaniczną;
  • instalacja gazu niskiego ciśnienia;
 3. instalacje elektryczne, w tym:
  • złącze pomiarowo-kontrolne + WLZ;
  • tablica główna XG + WLZ;
  • oprzewodowanie;
  • osprzęt i oprawy;
  • instalacja połączeń wyrównawczych i odgromowa;
  • pomiary kontrolne.
Ponadto w zakres projektu wchodziły koszty związane z nadzorem inwestorskim.

Galeria zdjęć

(Galeria zdjęć - prace wykonywane w 2012 roku)
(Galeria zdjęć - prace wykonywane w 2013 roku)


Powrót