Borowie, dnia 30-11-2010r

 

Zapraszam na I sesję Rady Gminy Borowie, która  odbędzie się w dniu 02 grudnia 2010 roku o godz. 1430 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu z następującym porządkiem  obrad:

 

1.      Otwarcie I sesji Rady Gminy

2.      Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego do Rady Gminy Borowie.

3.      Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.

4.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Borowie.

5.      Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Borowie.

6.      Zamknięcie obrad I Sesji Rady Gminy.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gmin

 

mgr  inż. Albert Baran