Zapraszam na XXXVIII sesję Rady Gminy Borowie, która  odbędzie się w dniu 30 września 2010 roku o godz. 1400 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Borowiu z następującym porządkiem  obrad:

1.            Otwarcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

2.            Przyjęcie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

4.            Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Borowie oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

5.             Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2010 rok.

7.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Miastków Kościelny zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Miastków Kościelny uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

8.            Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Gminy Stoczek Łukowski zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Stoczek Łukowski uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Borowie.

9.             Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Garwolin z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego z parkingiem w Garwolinie.

10.        Informacja z wykonania budżetu Gminy Borowie za I półrocze 2010 roku.

11.        Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między sesjami.

12.        Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy różne.

13.        Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gmin

 

mgr  inż. Albert Baran